Realizirani projekti

Projekat nabavke ambulantnog vozila za potrebe Centra Duje - Doboj Istok

Projekat nabavke ambulantnog vozila za potrebe Centra Duje - Doboj Istok

 • Trajanje projekta: 1 mjesec
 • Vrijednost projekta: 85.000,00 KM
 • Investitor: Generalni sekretarijat za vakufe države Kuvajt
Projekat završetka džamije u džematu Kopice, MIZ Maglaj

Projekat završetka džamije u džematu Kopice, MIZ Maglaj

 • Trajanje projekta: 2 mjeseca
 • Vrijednost projekta: 28.664,64 KM
 • Investitor: Generalni sekretarijat za vakufe Države Kuvajt
Projekat adaptacije džamije u džematu Plane, MIZ Doboj

Projekat adaptacije džamije u džematu Plane, MIZ Doboj

 • Trajanje projekta: 2 mjeseca
 • Vrijednost projekta: 15.654,46 KM
 • Investitor: Generalni sekretarijat za vakufe Države Kuvajt
Projekat obezbjeđivanja 150 invalidskih kolica za potrbe KCUS u Sarajevu i Kantonalnih bolnica u BiH

Projekat obezbjeđivanja 150 invalidskih kolica za potrbe KCUS u Sarajevu i Kantonalnih bolnica u BiH

 • Trajanje projekta: 1 mjesec
 • Vrijednost projekta: 50.000,00
 • Investitor: Organizacije El Kewser iz Kuvajta
Projekat seminara o hadžu

Projekat seminara o hadžu

 • Trajanje projekta: 3 dana
 • Vrijednost projekta: -
 • Investitor: Ured za hadž Rijaseta Islamske zajednice u BiH i Ured za hadž i umru pri Ministarstvu vakufa Kuvajta
Zasade voćnjaka na vakufskim parcelama u BiH

Zasade voćnjaka na vakufskim parcelama u BiH

 • Trajanje projekta: Kontinuirano
 • Vrijednost projekta: -
 • Investitor: Vakufska direkcija. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Seminar- Privođenje kulturi i proizvodnji vakufskih zemljišnih parcela

Seminar- Privođenje kulturi i proizvodnji vakufskih zemljišnih parcela

 • Trajanje projekta: 8 dana
 • Vrijednost projekta:
 • Investitor: Vakufska direkcija. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Projekat osnivanja Wesatijje – Centar za promovisanje srednjeg puta u BiH

Projekat osnivanja Wesatijje – Centar za promovisanje srednjeg puta u BiH

 • Trajanje projekta:
 • Vrijednost projekta:
 • Investitor: Ministarstvo vakufa i islamskih pitanja Kuvajta
Regionalni seminar „Upravljanje i investiranje u vakufe“ Sarajevo

Regionalni seminar „Upravljanje i investiranje u vakufe“ Sarajevo

 • Trajanje projekta: 4 dana
 • Vrijednost projekta:
 • Investitor: Generalni sekretarijat vakufa Kuvajta i Islamska banka za razvoj iz Džede
Projekat seminara o Wesatijji – Centar za promovisanje srednjeg puta, u Kuvajtu, u perodu 07. – 15. Januar 2012.godine

Projekat seminara o Wesatijji – Centar za promovisanje srednjeg puta, u Kuvajtu, u perodu 07. – 15. Januar 2012.godine

 • Trajanje projekta: 07. – 15. Januara 2012.godine
 • Vrijednost projekta: -
 • Investitor: Ministarstvo vakufa i islamskih pitanja Kuvajta
Projekat izrade web stranice Vakufske direkcije

Projekat izrade web stranice Vakufske direkcije

 • Trajanje projekta: 2 mjeseca
 • Vrijednost projekta:
 • Investitor:
Štampanje Zbornika radova sa naučnog skupa „Vakufi u BiH

Štampanje Zbornika radova sa naučnog skupa „Vakufi u BiH

 • Trajanje projekta: 1 mjesec
 • Vrijednost projekta: -
 • Investitor: Generalni sekretarijat vakufa države Kuvajt
Štampanje Mushafa sa prijevodom na bosanski jezik

Štampanje Mushafa sa prijevodom na bosanski jezik

 • Trajanje projekta: 1 godina
 • Vrijednost projekta: 39.801,48 KM
 • Investitor: Generalni sekretarijat vakufa države Kuvajt
Snimanje dokumentarnog filma „BiH zemlja vakufa“

Snimanje dokumentarnog filma „BiH zemlja vakufa“

 • Trajanje projekta: 1 godina
 • Vrijednost projekta: 25.883,00 KM
 • Investitor: Organizacija Meberretu-l-kewser iz Kuvajta
Projekat nabavke specijaliziranog minibusa za potrebe Centra „Vladimir Nazor“ u Sarajevu

Projekat nabavke specijaliziranog minibusa za potrebe Centra „Vladimir Nazor“ u Sarajevu

 • Trajanje projekta: -
 • Vrijednost projekta: 141.000,00 KM
 • Investitor: Generalni sekretarijat za vakufe države Kuvajt i humanitarna organizacija „An-Nedžat“ iz Kuvajta
Projekat rekonstrukcije džamije u džematu Kasapovići MIZ Novi Travnik

Projekat rekonstrukcije džamije u džematu Kasapovići MIZ Novi Travnik

 • Trajanje projekta: 1 godina
 • Vrijednost projekta: 26.323,51 KM
 • Investitor: Islamska svjetska humanitarna organizacija iz Države Kuvajt
Projekat izgradnje džamije u džematu Hrasno Brdo II, MIZ Sarajevo

Projekat izgradnje džamije u džematu Hrasno Brdo II, MIZ Sarajevo

 • Trajanje projekta: 1 godina
 • Vrijednost projekta: 248.478,42 KM
 • Investitor: Vakif Muhamed Salih El-Hanna iz Kuvajta
Projekat završetka izgradnje džamije u džematu Orahov Brijeg, MIZ Sarajevo

Projekat završetka izgradnje džamije u džematu Orahov Brijeg, MIZ Sarajevo

 • Trajanje projekta: 1 godina
 • Vrijednost projekta: 107.570,65 KM
 • Investitor: Vakif Muhamed Salih El-Hanna iz Kuvajta
Projekat rekonstrukcije i adaptacije Iplidžik Sinanove džamije na Jekovcu u Sarajevu

Projekat rekonstrukcije i adaptacije Iplidžik Sinanove džamije na Jekovcu u Sarajevu

 • Trajanje projekta: 2 godine
 • Vrijednost projekta: 31.000,00 KM
 • Investitor: Islamska svjetska humanitarna organizacija iz Države Kuvajt
Obnova Isa-begovog hamama u Sarajevu

Obnova Isa-begovog hamama u Sarajevu

 • Trajanje projekta: 2 godine
 • Vrijednost projekta: 2.600.000,00 KM
 • Investitor: Generalna direkcija za vakufe Republike Turske