Realizirani projekti

Revitalizacija i rekonstrukcija kompleksa Tekije u Blagaju

Revitalizacija i rekonstrukcija kompleksa Tekije u Blagaju

 • Trajanje projekta: 1 godina
 • Vrijednost projekta: 1.000.000,00 KM
 • Investitor: Turska turistička kompanija FIDAN TOURS, Muftiluk Mostarski, Medžlis IZ Mostar i Vakufska direkcija
Fond za identifikaciju i uknjižbu vakufske imovine u RS-u

Fond za identifikaciju i uknjižbu vakufske imovine u RS-u

 • Trajanje projekta: Kontinuirano
 • Vrijednost projekta: 200.000,00 KM
 • Investitor: Generalni sekretarijat za vakufe iz Kuvajta
Druga faza informacionog sistema

Druga faza informacionog sistema

 • Trajanje projekta: tokom 2012 godine
 • Vrijednost projekta: 210.022,00 KM
 • Investitor: Islamska banka za razvoj iz Džede i Generalni sekretarijat za vakufe iz Kuvajta
Prikupljanje arhivske građe

Prikupljanje arhivske građe

 • Trajanje projekta: 5 godina
 • Vrijednost projekta: 200.000,00 EUR
 • Investitor: Generalna direkcija za vakufe Republike Turske
Obnova zgrade Zemaljskog vakufa i Hadim Ali-pašinog vakufa u Sarajevu ( zgrada Vakufske direkcije)

Obnova zgrade Zemaljskog vakufa i Hadim Ali-pašinog vakufa u Sarajevu ( zgrada Vakufske direkcije)

 • Trajanje projekta: 1 godina
 • Vrijednost projekta: 188.000,00 KM
 • Investitor: Vakufska direkcija i Opština Centar